ریل گذاری موفق دولت در سیاست خارجی زمینه ساز تحقق شعار سال است


ساوه – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ریل گذاری موفق دولت در حوزه دیپلماسی خارجی زمینه ساز تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131108/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی