رییسی:‌ واردات بی رویه خنجری بر پشت تولید است


کرج – ایرنا – رییس جمهور گفت: مهم ترین اصل در حوزه اقتصاد، تولید است به نحوی که واردات بی رویه کالا به کشور به مثابه از پشت خنجر زدن به بدنه تولید کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315818/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی