رییس جمهور ازبکستان وارد تهران شد


تهران – ایرنا- شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبکستان که به دعوت آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به ایران سفر کرده است، دقایقی قبل با استقبال عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143777/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی