رییس جمهور: امروز جوامع بشری بیش از هر زمانی به علم نافع نیاز دارند


اصفهان – ایرنا – رییس جمهور با اشاره به اینکه علمی با اصالت است که رفاه، سعادت و آینده بشر و تمدن نوین اسلامی را رقم بزند، گفت: امروز جوامع بشری بیش از هر زمان دیگری به «علم نافع» نیاز دارند تا بتواند با ایجاد نورانیت، ظلمت، تبعیض، بی عدالتی و فساد را از بین برده و به زندگی انسان هویت ببخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242751/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی