رییس جمهور با دیپلماسی سیاسی و شخصا پیگیر حق آبه هیرمند است


کرج- ایرنا- معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری حق آبه هیرمند اظهار کرد: ریاست جمهوری شخصا به این موضوع ورود کرده و امروز هم نشستی با مجموعه طالبان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118826/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی