رییس جمهور تبریز را به مقصد تهران ترک کرد


تبریز- ایرنا- آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان پس از سفر ۲ روزه استانی


منبع: https://www.irna.ir/news/85135255/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی