رییس جمهور: جمهوری اسلامی به دلیل داشتن اهداف بلند مورد غضب دشمنان است


سنندج- ایرنا- رییس جمهور گفت: نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب به دلیل اهداف بلندی که برای خود تعریف کرده، مورد خشم و غضب دشمنان قرار داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958744/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی