رییس جمهور: مهار تورم را باید در رشد تولید جستجو کرد نه رکود اقتصادی


تبریز-ایرنا- رییس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تلاش و اهتمام ویژه دولت برای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، گفت: مهار تورم را باید در رشد تولید و افزایش ثروت جستجو کرد نه رکود اقتصادی که در سال هایی در کشور دنبال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135217/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی