رییس جمهور: مهار تورم و رشد تولید برنامه دائم دولت تا تحقق آن است


تهران – ایرنا – رییس جمهور “مهار تورم و رشد تولید” را  نه یک برنامه مقطعی بلکه برنامه دائم دولت تا تحقق آن دانست و وزرای اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066132/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A2%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی