رییس جمهور: نیاز امروز جامعه امیدآفرینی است


تهران – ایرنا- رییس جمهور با تاکید بر اینکه‌ نیاز امروز جامعه امیدآفرینی است، گفت: هرکس با کارش مردم را امیدوار کند، در جهت راهبرد جمهوری اسلامی ایران و حرکت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080477/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی