رییس جمهور هفت سفر به استان خوزستان داشته است/۱۸۶۰ روستا آبرسانی شدند


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه  آیت الله رییسی هفت سفر به استان خوزستان داشته است گفت:با دستور رییس جمهور پروژه های خوبی در این استان  شروع شده و تاکنون ۱۸۶۰ روستا آبرسانی شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210643/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی