رییس جمهور: گذشتن از کنار مسائل در مرام دولت مردمی نیست


رباط کریم -ایرنا -رئیس جمهور  گفت: مساله را ندیدن و از کنار مسائل گذشتن در مرام دولت سیزدهم نیست و این دولت خود را موظف به توجه ویژه به اقشار مختلف مردم و حل مشکلات آنها می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965000/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی