رییس جمهور ۱۶ آذر در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کند


تهران – ایرنا – رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از برگزاری مراسم روز دانشجو روز چهارشنبه ۱۶ آذر با حضور رییس جمهور در دانشگاه تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962047/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی