رییس سازمان انرژی اتمی: بهره‌برداری از معادن عمیق نیاز امروز کشور است


تهران- ایرنا- رییس سازمان انرژی اتمی ایران از سیاست این سازمان برای تسهیل‌گری بابت حضور سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت‌های درونی و پیام دیگر بهره‌برداری از معادن عمیق خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169033/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی