رییس مجلس در ماجرای مسمومیت دانش آموزان به صورت جدی ورود کند


تهران- ایرنا-نماینده مردم اردبیل گفت:-با توجه به مسمومیت دانش آموزان در مدارس کشور از رییس مجلس  انتظار داریم که نسبت به این موضوع به صورت جدی ورود کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045167/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی