رییس مجلس شورای اسلامی به مقام شهدای بویین زهرا ادای احترام کرد


قزوین – ایرنا – محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه با حضور در گلزار شهدای بویبن زهرا به مقام شهدای این شهر ادای احترام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112847/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی