رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: تحولات هرمزگان در آینده‌ای نزدیک، نمایان خواهد شد


بندرعباس – ایرنا – رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای حل مشکلات هرمزگان یک کارگروه ویژه در این کمیسیون تشکیل می‌شود که مسائل را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کند، گفت: کارهای زیادی در این منطقه انجام شده است و تحولات هرمزگان در آینده‌ای نزدیک، خود را نشان خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124071/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی