رییس کمیسیون قضایی مجلس: حجاریان بهتر است سکوت کند


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اظهارات اخیر سعید حجاریان گفت: حجاریان به عنوان یک تئوریسینی که دوره‌اش به پایان رسیده، نمی‌تواند در مورد دولت سیزدهم اظهار نظر کند و سکوت برای وی بهتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151160/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی