زارع‌پور: ایران در حوزه ارتباطات از رتبه ۸۱ به ۷۵ دست یافت


تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آخرین اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ایران در حوزه ارتباطات از رتبه ۸۱ به رتبه ۷۵ رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428535/%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی