زاکانی: افق کشور روشن است


تهران- ایرنا- شهردار تهران با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی دغدغه‌ها، مشکلات و خواسته‌های مردم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244690/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی