زاکانی: سازمان مالیاتی برای شناسایی خانه‌های خالی مکلف شده است


تهران-ایرنا- شهردار تهران گفت: سازمان مالیاتی برای شناسایی خانه‌های خالی مکلف شده است و با مالیاتی که برای خانه‌های خالی بسته می‌شود، می‌توان آنها را وارد بازار مسکن کرده و شرایط را بهتر کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85113487/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی