زبان گویای مردم ایران برای بیان حقایق به دولت‌ها و ملت‌ها خواهم بود
تهران-ایرنا-رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سفر به نیویورک زبان گویای مردم ایران برای بیان حقایق به دولت‌ها و ملت‌ها خواهم بود، گفت: امیدوارم این سفر در جهت انجام ماموریتی که مردم به عهده دولت گذاشته اثربخش باشد و دیدگاه و منویات رهبرمعطم انقلاب را جامه عمل بپوشانیم و نظرات جمهوری اسلامی را تبیین کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230844/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی