زمین گیر شدن اراذل و اوباش در میدان آزادی سنندج  

سرهنگ مرادی افزود: کسانی که در سطح شهر اقدام به مزاحمت برای نوامیس، کسبه و شهروندان می کنند و با درگیری و عربده کشی قصد ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی دارند، بدانند پلیس با آنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926068/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%ACبه گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی کردستان، سرهنگ علیرضا مرادی در این رابطه اظهار داشت: عصر امروز هنگامی که ماموران انتظامی شهرستان برای تامین نظم و امنیت شهروندان در میدان آزادی مستقر بودند ۲ نفر از اراذل و اوباش پس از لخت کردن خود و عربده کشی، با سلاح سرد به ماموران حمله ور می شوند.

وی ادامه داد: اراذل و اوباش پس از آن که یکی از ماموران را زخمی می کنند و نسبت به اخطار ماموران انتظامی توجهی نداشته و قصد قدرت نمایی در میدان اصلی شهر را داشتند، با تیر اندازی ماموران زمین گیر و یکی از آنها زخمی می شود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی