زنان و بانوان مبارز، پیشگامان انقلاب اسلامی در زنجان


زنجان – ایرنا – اقشار مختلف جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضور ملموسی داشتند و زنان انقلابی نیز دوشادوش مردان در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردند که نمونه بارز آن را می‌توان در اولین تظاهرات زنان زنجانی جست و جو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010742/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی