زنگنه: انجام معاملات و خدمات تا انتهای برنامه هفتم ۱۰۰درصد الکترونیکی می‌شود


تهران – ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تا پایان برنامه هفتم توسعه ۱۰۰ درصد معاملات و خدمات به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187912/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی