زهرا ارشادی: ایران برغم تحریم‌های آمریکا به ارتقای حقوق زنان متعهد است


نیویورک – ایرنا- زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: علیرغم مواجهه با چالش هایی مانند تحریم های غیرانسانی یکجانبه اعمال شده توسط ایالات متحده، ایران همچنان به ارتقای حقوق زنان متعهد و پیشرفت چشمگیری در توانمندسازی زنان داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051170/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی