زینب سلیمانی: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق انسان است


تهران – ایرنا – دختر شهید سلیمانی گفت: آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق انسان از حقوق انسان سخن می‌گوید، البته برای این کارنامه سیاه مصادیق فراوانی وجود دارد و امروزه دهها مستند، کتاب و اثر مستند در این زمینه می‌توان برشمرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158977/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی