«ساترا» عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد


تهران – ایرنا – سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197009/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی