ساختار شورای اطلاع‌رسانی دولت در حال اصلاح است


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت گفت: اصلاح ساختار شورای اطلاع رسانی و حرکت تحولی در این یک سال به طور تدریجی در حال شکل‌گیری است و به عبارتی ما متوقف و ایستا نبودیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964118/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی