ساخت مسکن رایگان برای خانواده‌های با حداقل سه معلول تا پایان دولت


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر احداث ۷ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل سه عضو معلول تا پایان دولت سیزدهم، گفت: باید ایجاد مشاغل جدید در بستر دولت الکترونیک تعریف شود به نحوی که منجر به دسترس پذیری و متناسب سازی فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313192/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی