سادیسم سازمانی فرقه رجوی


تهران- ایرنا- تحلیل مرکزیت سازمان، درباره عملیات مهندسی این بود که کار مهندسی پیچیده‌تر از کار عملیاتی است و سازمان برای بقا و حاکم شدن بر مردم ایران، مجبور به شکنجه پاسداران و البته مردم حامی انقلاب است. اعتقاد سازمان این بود که جنگ با جمهوری اسلامی جنگ 2 سازمان مهندسی است و هر کدام بیشتر شکنجه کند، برنده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195885/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی