سازمان ملل: آماده حمایت از زلزله زدگان ایرانی هستیم


نیویورک – ایرنا- استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین المللی آماده حمایت از زلزله زدگان شهر خوی در ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014700/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی