سازمان ملل از عادی شدن روابط میان ایران و عربستان استقبال کرد


نیویورک – ایرنا- سازمان ملل متحد از تبادل سفرا میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و عادی شدن روابط میان تهران – ریاض استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222097/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی