سازوکار تسریع در توسعه میادین نفت و گاز تعیین شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار مورد نیاز برای مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243723/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی