سازوکار فعالیت صندوق‌های تضمین برای حمایت از کالای ایرانی تعیین شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار صندوق‌های تضمین برای ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، حسن انجام تعهدات و استرداد کسور را در راستای حمایت از کالای ایرانی تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176975/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی