ساعات ابتداییِ یک سفر – ایرنا

تهران-ایرنا- ظهر امروز بود که رئیس جمهور و هیات همراه، به منظور شرکت در اجلاس سازمان شانگهای و انجام دیدارهای دوجانبه عازم سمرقند شدند. امضای ۱۷ سند همکاری میان ایران و ازبکستان، از اتفاقات مهم ساعات ابتدایی سفر رئیس جمهور بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84887953/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1

ساعات ابتداییِ یک سفر

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی