ساعت کاری مدارس، ادارات و بانک‌ها در سال جدید اعلام شد


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت ساعت کاری مدارس، ادارت، بانک‌ها و ادارات ستادی در سال آینده را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061747/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی