سال آینده شاهد افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و آفریقا خواهیم بود


تهران- ایرنا- سفیر ایران در زیمبابوه گفت: بر اساس آمار موجود، در حال حاضر «میزان تجارت ما با کشورهای آفریقایی حدود یک میلیارد دلار» است. امیدواریم با نگاه جدید، برنامه ها و توافقاتی که در دستورکار «دولت سیزدهم» قرار دارد شاهد افزایش حجم مبادلات بازرگانی فیمابین در سال های آینده باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165642/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی