سامان‌دهی تعطیلات به درون‌زایی اقتصاد گردشگری کمک می‌کند


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طرح سامان‌دهی تعطیلات کشور را در راستای درون‌زایی اقتصاد گردشگری دانست و گفت: بخشی از این طرح در قالب اصلاح ماده ۸۷ مدیریت خدمات کشوری و بخشی در سند تحول دولت پیگیری و در قالب لایحه‌ای توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957968/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی