ساماندهی حاشیه‌نشینان مشهد به شرکت قریب‌التأسیس «پروژه» تفویض شد


تهران- ایرنا- دولت به‌منظور کنترل و مهار روز افزون سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در شهر مشهد، با تأسیس «شرکت پروژه» برای ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد الرضا (ع) با مشارکت شهرداری موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992883/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی