سامانه‌های پدافند هوایی ارتش کوچکترین تحرکات دشمن را زیر نظر دارند


مشهد- ایرنا- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: سامانه‌های راداری و موشکی پدافند هوایی ارتش با اشراف تمام و هوشمندانه خود در سراسر کشور کوچک‌ترین تحرکات دشمنان را رصد می‌کنند و در صورت لزوم، پاسخی قاطع خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206950/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی