سامانه «بلور» شروع به کار کرد


تهران- ایرنا- دبیر قرارگاه اربعین وزارت راه و شهرسازی از آغاز به کار سامانه «بلور» برای رصد لحظه‌ای ناوگان جاده‌ای و ثبت انتقادات و شکایت‌های هموطنان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218117/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی