سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047447/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی