سایه سنگین نمایش‌های احساسی بر دیپلماسی/ تبعات بلاتکلیفی در اتحادیه اروپا چیست؟


تهران-ایرنا- سپاه تحریم شود اما مذاکره تعطیل نشود! این خلاصه یک هفته تهدید و شعار و تصمیم و توییت و کارزار در پارلمان اتحادیه اروپا بود که با تقلای پادوهای منافقین و شعبده‌بازی سلبیریتی‌های اینستاگرامی صورت گرفت و باردیگر نشان داد «شومَنی» از استودیوها اروپا به سیاست این قاره هم سرایت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005827/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی