ستادی برای تنظیم روابط ایران و روسیه تشکیل می‌شود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره بررسی مباحث کمیسیون مشترک پارلمانی ایران و روسیه، گفت: روابط تهران و مسکو در سه سطح دوجانبه، منطقه ای و بین‌المللی قابل ارزیابی و فرصت‌های همکاری هم بی‌شمار است و به همین جهت ایجاد ستاد یا قرارگاه ویژه مدیریت کننده روابط دو کشور، الزامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008729/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی