ستاد اربعین: زائران بازگشت خود را به جمعه موکول نکنند


تهران-ایرنا- ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست تا بازگشت خود را به روز جمعه موکول نکنند و سریعتر به کشور بازگردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222200/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی