ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره تصویب ایجاد ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور گفت: در این ستاد علاوه بر رئیس جمهور، برخی از وزرا هم عضویت دارند که عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره را مدیریت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185882/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی