سجادی: قوای سه گانه با هم مشکلات اساسی کشور را رفع کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: راهبرد اساس رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مسئولان به‌ویژه قوای سه‌گانه این است که هماهنگ، متحد و همدل با هم همکاری کنند و به حواشی نپردازند و به متن قضیه یعنی مشکلات اساسی کشور که بیشتر جنبه اقتصادی دارد، توجه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090484/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی