سخنان رهبر انقلاب در مورد مسائل سیستان امید را در دل ما زنده کرد


زاهدان- ایرنا- معتمد طایفه ناروئی در منطقه سیستان گفت: سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل و مشکلات سیستان امید را در دل ما مردم این منطقه زنده کرد و قطعا به آینده امیدوارتر شدیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226048/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی