سخنرانی امام(ره) در عصر عاشورای سال ۴۲ تاریخ معاصر را تغییر داد


تهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سخنرانی امام راحل در عصر عاشورای سال ۴۲ به نحوی بود که مسیر تاریخ ایران معاصر را تغییر داد و ایشان برای نخستین بار از براندازی رژیم پهلوی سخن گفتند که تا قبل از آن سابقه نداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137341/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی